پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

مروری بر انواع IP و اصلاح یک اشتباه عمومی

IPچیست؟

همه ی ما کمو بیش با اصطلاح IP(Internet Protocol) آشنایی داریم.IPآدرسی منطقی است که به یک کامپیوتر یا هر دستگاه دیگر که بتواند در لایه سوم شبکه کار کند داده می شود و به وسیله ی این آدرس مسیر دهی پکت ها به سمت آن وسیله آسانتر انجام می شود. بیشتر کاربرد IPزمانی است که پکت ها از یک شبکه LANخارج شوند و به یک LAN دیگر ارسال شوند. زیرا تا زمانی که پکت ها در یک LAN جابجا می شوند ارسال و دریافت آنها بوسیله mac1آدرسنیز قابل انجام است.mac  آدرس یک آدرس فیزیکی و یکتا است که توسط کارخانه سازنده روی دستگاه مربوطه (مثلا کارت شبکه) قرار داده می شود.

انواعIPها:

IPها را می توان از جنبه های گوناگون دسته بندی کرد:

-          انواع IPها از نظر کلاس: که در اینصورت IPها به کلاس های A,B,C,D,Eدسته بندی می شوند.

-          انواع IPها از نظر ورژن:که در اینصورت IPها به  IPv4وIPv62   دسته بندی می شوند.

-          انواع IPها از نظر محدوده اعتبار:در این حالت  IPها به  Public IP و Private IP  تقسیم می شوند.

-          انواع IPها از نظر صحت عملکرد:که به دو نوع Valid IP  و Invalid IP  تقسیم بندی می گردند.

تقریبا تمام IPهایی که ما امروزه می شناسیم وبا آنها کار می کنیم IPهای ورژن 4هستند.IPv4  دارای فرمتی مانند روبرومی باشد:  A.B.C.D 

که در آن A,B,C,Dاعداد یک بایتی هستند. بنابراین IPv4از4 عدد که هر کدام مقداری بین 0 تا255 دارند تشکیل شده و این اعداد و بوسیله نقطه از هم جدا شده اند. در IPv4  تعداد  4 بایت (32 بیت) برای نمایش یک آدرس IPبه کار می رود.بنابراین در این روش حد اکثر  (2به توان 32)یعنی حدود 4 میلیارد آدرس IPقابل دستیابی است.

         از آنجا که دستگاهها و تجهیزات شبکه ای روی کره زمین که به آدرس IPنیاز دارند بسیار بیشتر از این تعداد (  4 میلیارد)است لذا طراحان به فکر نوعی دیگر از IP افتادند که بوسیله آن بتوان تعداد بسیار بیشتری از تجهزات کامپیوتری و شبکه ای را آدرس دهی کرد. این سیستم آدرس دهی IPجدید IP  ورژن 6 یا IPv6نام دارد.

در حال حاضر با استفاده از تکنیک هایی مانند  3NAT  و استفاده از IPهای خصوصی(Private IP) محدودیت های IPv4از نظرتعداد تا حد زیادی مرتفع گردیده و به همین دلیل است  که فعلا پیاده سازیIPv6به طور جدی دنبال نشده است.

      در این گفتار کوتاه سعی داریم تا به انواع IPاز نظر عمومی / جهانی بودن(PublicیاGeneral)و یا خصوصی بودن(Private)اشاره ای داشته و به اصلاح یک غلط رایج که متاسفانه حتی توسط افراد متخصص در این زمینه نیز بکارمی رود بپردازیم.

    برطبق تقسیم بندی IANA4(سازمانی که تخصیص و تقسیم IPانجام می دهد) IPها به دو دسته کلی PublicوPrivateدسته بندی می شوند.IP های نوع Public ( که در برخی مراجع و متون فنی General  هم نامیده می شوند) در سراسر کره زمین یکتا و قابل دسترسی و قابل شناسایی بوده و توسط سازمانهایی که دارای مجوز هستند به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شوند. به عنوان مثال در ایران شرکت مخابرات ایران اپراتوری است که دارای مجوز برای تخصیص Public IPبه افراد یا شرکت های دارای صلاحیت درسراسرکشور می باشد.IP   های عمومی یا جهانی (Public) یکتا هستند پس فقط به یک شخص یا سیستم داده می شوند و نمی توان آنها را به صورت تکراری به بیش از یک موجودیت اختصاص داد. بر خلاف IPهای عمومی IPهای خصوصی نیاز به مجوز ندارند و دریک LANمی توان هر محدوده ای از آنها را اختصاص داد. بنابر این یک سازمان که شامل چند LAN جدا از هم می باشد می تواند یک محدوده خاص از IPهای خصوصی را حتی به صورت تکراری به هر کدام از LAN  هایش اختصاص دهد.

IPهای Privateشامل محدوده زیر بوده و بقیه محدوده های IPها از نوعPublic  هستند:

      - محدوده IPهای Private  از کلاس   A:  10.0.0.0        تا   10.255.255.255 

      - محدوده IPهای Private  از کلاس  B:  172.16.0.0     تا  172.31.255.55

      - محدوده IPهای Private  از کلاس   C: 192.168.0.0   تا  192.168.255.255

 

       علاوه بر IPهای فوق محدوده IPهای X.X.X.127 برای کارهای شبکه ای شامل تست کارت شبکه و ... بکار می روند و بقیه ی IPهای غیر از محدوده های فوق Publicبه حساب می آیند.

       اما اشتباه بسیار رایجی که معمولا"  اکثریت قریب به اتفاق دست اندارکاران شبکه و IP و حتی برخی از متخصصین  در این زمینه مر تکب می شوند استفاده از واژه های Validو Invalidبه ترتیب به جای واژه های Publicو Privateاست.در حالیکه این واژه ها (Validو Invalid) معنای کاملا متفاوتی دارند.   Valid(به معنای معتبر) به IPای اطلاق می شود که به درستی setشده باشد و به درستی کار کند. پس یک IPخواه از محدوده ی Privateو خواه از محدوده ی Publicباشد اگر به درستی setشود و به درستی کار کند Validاست.  یک IPخاص می تواند در یک LAN معتبر(Valid)  ودر عین حال همان IP  در یک شبکه محلی دیگر نامعتبر(Invalid) باشد.

به عنوان مثال: IPهای 10.10.101 و  217.10.10.3 به ترتیب از نوع Privateو Publicمی باشند. هر کدام از این IPها اگر در شبکه مورد نظر در جای درست setشوند و درست کار کنند Validمی باشند و در غیر این صورت Invalid محسوب می گردند.  

                به طور کلی   Valid  یاInvalid  بودن یک IPهیچ ارتباطی به Privateیا Publicبودن آن IPندارد.

Invalidبودن یک IPمی تواند شامل مواردی مانند زیر باشد :  setکردن یک IPبه صورت تکراری در یک شبکه- setکردن یک IPدر یک LANکه خارج از محدوده ی آن LAN باشدset -  کردن یک IPبه صورت اشتباه (مثلا subnet maskآن را اشتباه بنویسیم)و... .

 

امیدوارم کلیه عزیزانی که به نحوی با کامپیوتر شبکه و IPسرو کار دارند با به کاربردن صحیح این واژه ها زمینه ی اصلاح این اشتباه رایج راکه متاسفانه گاهی موجب عدم فهم صحیح از یک مطلب فنی و شبکه ای می شود را فراهم آورند.

       

مسعود میرزابیگیشرکت مخابرات استان ایلام

E-mail address: mas_mir2000@yahoo.com

  

پی نوشتها:

1MAC: Media Access Control -

2- IPورژن 6 دارای فرمت xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx  می باشد که در آن xیک بایت است.یعنی هشت عدد دو بایتی که با علامت : از هم جدا شده اند.

3-   NAT: Network Address Translation

4-    IANA: Internet Assigned Numbers Authority

 

مراجع:

 

1. Every Thing about IP v6, Retrieved from: www.isoc.org/IPv6, April 12, 2011.

2. What Is a Private IP Address, Retrieved from: www.whatismyip address.com/privat-ip, April 12, 2011.

3. Public vs Private IP, Retrieved from: http://www.limuxquestions.org/-guestions, April 12, 2011.

4. How to Find the MAC address of Your Computer, retrieved from:www.wikihow.com,april13, 2011.

5. Format for Literal IP v6 Address in URL, Retrieved from:www.ietf.org/rfc/-rfc2732.txt, April 13, 2011.

 

 

 

برای دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید

 

نویسنده مهندس مسعود میرزابیگی

تاربخ ارسال مقاله : 1390-04-13
دسته مقاله : شبکه / شبکه عمومیv

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 1044
بازدید دیروز : 974
بازدید کل : 1892674
افراد آنلاین: نفر 4