پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

توصیه های مقام معظم رهبری به جوانان

به جوانها عرض می کنم: عزیزان من! دنبال تقلید نباشید؛ برروی آن شیوه و راهی که ذهنو اراده و ایمان شما قوی می شود و اخلاق شما پاک و آراسته می گردد، فکر کنید؛آنگاهشما عنصری خواهید بود مثل یک ستون؛ سقف مدنیت این کشور و تمدن حقیقی این ملت بر آنقرار می گیرد.
من به شما عرض می کنم، امروز دستگاه های تبلیغاتی فوق مدرن غربی-به خصوص آمریکایی و صهیونیستی- دارند برای ذهنها و فعالیتها و احساسات و اداره¬یشما طرح عملیات تهیه می کنند؛ خیال نکنید آن ها غافل نشسته اند و این سی میلیونجوان را در کشور ما نمی بینند آن ها این سی میلیون جوان را می بینند، آن ها برایکار و هدف خودشان دارند برنامه ریزی می کنند؛ آن ها برای اخلاق و فکر و عقیده وایمان جوان ما دارند برنامه ریزی می کنند.
خیلی از حرفهایی که گاهی در فضایمطبوعاتی یا فرهنگی کشورمان زده می شود، تفسیرش این است و با این دید، قابل تحلیلاست. آن ها می خواهند نسلی که الگوی جوانان فداکار برجسته ی دنیا شد، به یک نسل بیخاصیت تبدیل شود.
... آن ها می خواهند فرهنگ سازی و الگو سازی کنند؛ آن ها میخواهند جوان ایرانی و نسل نوی ایرانی، یک نسل تحقیر شده ی تو سری خور باشد تابتوانند روی او سوار شوند و به او دیکته و آن کاری را که می خواهند؛ انجام دهند.

تاربخ ارسال مقاله : 1390-04-22
دسته مقاله :v

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 357
بازدید دیروز : 895
بازدید کل : 1944498
افراد آنلاین: نفر 1