پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

زندگی نامه شھید شاخص سال ٩۶ بسیج مھندسین صنعتی و مدافع حرم مھندس رضا کارگربرزی

شھید رضا علاوه بر تلاشھای علمی و فنی در سطح دانشگاه، بلکه به موازات ایام تحصیل دانشجویی انجام پروژه ھای
علمی، تدریس در ھنرستان ھا، آموزش خصوصی، ساخت و ابداع دستگاه ھای الکترونیکی را نیز در برنامه ھای خود داشت.
تا حدی که وی توانسته بود با استفاده از تجارب ایام تحصیل، پشتکار و ذھن خلاقش در سالھای پاسداری اش به عنوان یک نیرو نخبه، مخترع و پای کار ظاھر شود...

ادامه زندگی نامه شعید را درپی در اف مطالعه نمایید/public/files/shahid%20sanati96.pdf

تاربخ ارسال مقاله : 1396-03-08
دسته مقاله :v

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 383
بازدید دیروز : 895
بازدید کل : 1944524
افراد آنلاین: نفر 6