پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

روش پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل درشرکت مخابرات استان :

css

 

 

1-    کلیه هزینه های بیمارستانی به همراه تجهیزات و وسایل موردنیاز اطاق عمل آنان بصورت 100% قابل پرداخت است، بدیهی است سهم دریافتی بابت بیمه گر اول (پایه) در صورت پرداخت از سوی سازمانهای خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی بعنوان بدهی برای ایثارگران منظور خواهد شد. بعبارتی ایثارگران هیچ گونه پرداختی از طرف خود برای هزینه های بستری در بیمارستانها نخواهند داشت.

2-    کلیه هزینه های دارویی اعم از ایرانی و خارجی و عمومی و تخصصی در صورتی که در دفترچه بیمه مندرج و سهم سازمان بیمه نیز اعمال شده باشد بدون تائید پزشک معتمد شرکت و در صورتیکه تحت پوشش بیمه گر اول نباشد پس از تائید پزشک معتمد شرکت پرداخت میگردد.

3-    پرداخت هزینه های مربوط به ویزیتهای عمومی و تخصصی بصورت 100% در قالب تعرفه های نظام پزشکی در بخش خصوصی خواهد بود.

4-    پرداخت کلیه هزینه های پاراکلینیکی 1 و 2 هزینه های جراحیهای مجاز سرپائی و بدون بستری

5-    پرداخت کلیه هزینه رفع عیوب انکساری چشم

6-    پرداخت کلیه هزینه های مربوط به آمبولانس داخل و خارج شهر. ضمناً مواردی که منجر به بستری در بیمارستان نگردد پس از تائید پزشک معتمد شرکت قابل پرداخت خواهد بود.

7-    پرداخت 100% هزینه نگهداری بیمار در مراکز شبانه روزی پس از بررسی و احراز ماهیانه مددکاری بدون محدودیت قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مواردیکه توسط پرستار در منزل نگهداری می شود در صورتیکه از مراکز رسمی پرستاری معرفی شوند و دارای قرارداد ارائه خدمات پرستاری باشند نیز پس از تائید رفاه قابل پرداخت خواهد بود.

8-    پرداخت هزینه تهیه اعضا طبیعی و پیوندی بدن ماننند کلیه، قلب، قرنیه، ریه و غیره بطور 100% با ارائه مستندات معتبر از انجمنهای مربوطه

9-    پرداخت هزینه درمان نازایی و ناباروری 100% حداکثر پنج بار

10-پرداخت کلیه هزینه های مربوط به جراحی فک و صورت پس از تائید پزشک متخصص و همچنین پزشک معتمد شرکت

11-پرداخت هزینه های مربوط به تجهیزات و لوازم پزشکی بیماران غیربستری تا سقف یک میلیون تومان با تائید پزشک معتمد شرکت و موارد بیش از یک میلیون تومان علاوه بر تائید پزشک معتمد شرکت و پزشک متخصص مربوطه، نیازمند گزارش مددکاری توسط واحد رفاه هر استان خواهد بود، که با ارائه پیش فاکتور در وجه شرکتهای طبی مربوطه بوسیله امورمالی شرکت چک صادر می گردد.

12-پرداخت هزینه های دندانپزشکی برای موارد تخصصی مانند ایمپلنت، پروتز و امثال آنها بایستی ابتدا توسط  دندانپزشک معتمد شرکت مورد معاینه قرار گرفته و پس از انجام کار نیز مورد تائید دندانپزشک معتمد واقع تا قابلیت پرداخت داشته باشد، ضمناً برای موارد غیرتخصصی و متفرقه مانند جرم گیری و پرکردن و امثال آن نیازمند تائیدیه نمی باشد.

13- هزینه تست شیمیایی برای یکبار و صرفاً با معرفی ستاد مرکزی امور ایثارگران شرکت مخابرات ایران قابل پرداخت می باشد.

نکات مهم:

الف:مورادی از هزینه های مذکور که جنبه غیردرمانی داشته و صرفاً جنبه زیبایی و تزئینی داشته باشد، غیرقابل پرداخت خواهد بود.

ب:پراخت هزینه های مذکور پس از اعمال تعهدات بیمه گر طرف قرارداد، از سوی شرکت بعنوان مازاد بر تعهد بیمه، قابل پرداخت می باشد.

ج:مواردی از هزینه های درمانی که ذکر نگردیده و یا مواردی که واحد رفاه تشخیص دهد نیاز به تائید پزشک معتمد دارد. باید مراحل اجرائی را طی نماید.

د:سقف تعرفه های قید شده در این دستورالعمل با موافقت کمیته عالی ساماندهی بهداشت و درمان شرکت حداکثر تا 15% قابل افزایش خواهد بود.

ضمناً در نظر است در قرارداد آتی با بیمه های تکمیلی تمام یا بخش عمده ای از اجرای مصوبه هیئت محترم مدیره در خصوص ایثارگران در قالب قرارداد خاص بر عهده بیمه گر تکمیلی باشد و موارد خارج از تعهد بیمه گر از سوی شرکت پرداخت شود. 

(( روابط عمومی شرکت مخابرات استان ایلام ))
تاربخ ارسال خبر : 1391-7-24-->

v

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 279
بازدید دیروز : 895
بازدید کل : 1944420
افراد آنلاین: نفر 3