پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

جزئيات يکسان شدن نرخ پايه مکالمات تلفن همراه

css

 

 

معاون سازمان تنظيممقررات و ارتباطات راديويى از تصويب دستورالعملى در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطاتخبر داد که براساس آن از اين پس نرخ پايه مکالمات تلفن همراه تمامى اپراتورهاىموبايل در کشور يکسان شده و براين اساس پيش بينى مى شود با ايجاد شرايط رقابتى، نرخمکالمات موبايل کاهش يابد.
 
حسن رضوانى در گفتگو با مهر، با بياناينکه اين دستورالعمل هفته آينده به اپراتورهاى موبايل کشور ابلاغ مىشود،اظهارداشت:اپراتورهاى تلفن همراه مى توانند تا 20 درصد بيش از مبلغ تعيين شدهدر نرخ پايه مکالمات، با يکديگر رقابت کرده و از مشترکان خود هزينه دريافت کنند. وىيکسان سازى نرخ پايه مکالمات موبايل را ايجاد زمينه رقابتى براى اپراتورهاى اول دومو سوم عنوان کرد و گفت: نرخ پايه مکالمات براى مکالمات درون شبکه اى اپراتورهاىتلفن همراه درنظر گرفته شده است و به طور قطع اين مبلغ تعيين شده بر روى نرخ اتصالمتقابل مکالمات بين اپراتورها نيز تاثير خواهد گذاشت.
 
رضوانى تصريح کرد کهدر دستورالعمل جديد درنظر گرفته شده، هزينه جابجايى مکالمات در شبکه اپراتور همراهاول حذف شده و از اين پس مکالمات مشترکان اين اپراتور در تمامى نقاط کشور يکسانبوده و اين اپراتور ديگر هزينه اى از مشترکان خود بابت جابجايى دريافت نمى کند ازاين رو اين دستورالعمل به نفع مشترکان همراه اول خواهد بود. معاون سازمان تنظيممقررات و ارتباطات راديويى تاکيد کرد که هزينه مکالمه با سيم کارتهاى اپراتورهاىدوم و سوم براساس پروانه درنظر گرفته شده براى اين اپراتورها، از ابتدا يکسان - فلت- بوده و اين اپراتورها مبلغى بابت جابجايى مکالمه از مشترکان خود دريافت نمىکردند.
 
وى با بيان اينکه تصويب نرخ يکسان براى مکالمات موبايل به ازاى هردقيقه مکالمه خواهد بود، افزود: اين نرخ به طور قطع در هزينه کل مکالمات تلفن همراهمشترکان تاثير گذاشته و پيش بينى مى شود حتى نسبت به گذشته هزينه کمترى براىمشترکان موبايل به همراه خواهد داشت.

 

(( روابط عمومی شرکت مخابرات استان ایلام ))
تاربخ ارسال خبر : 1392-2-9-->

v

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 192
بازدید دیروز : 2127
بازدید کل : 1915760
افراد آنلاین: نفر 5