پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

شعار امسال روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی : فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده ها

css

شعار امسال روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی: فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده ها

پیامدبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات دکتر حمدون توره به مناسبت روز جهانیمخابرات و جامعه اطلاعاتی سال 2013 ( 27 اردیبهشت ماه 1392 ) با شعارانتخابی « فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده ها» منتشرشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اتحادیهجهانی مخابرات(ITU) که یک سازمان بین المللی وابسته به سازمان ملل متحداست و وظیفه قانون گذاری و مدیریت فضای فرکانسی ، تدوین استانداردهای تبادلداده و اطلاعات و همچنین کمک به رشد و توسعه ارتباطات در سراسر جهان را بهعهده دارد ، همه ساله به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی مخابرات با انتخاب یکشعار سیاست یکساله مخابرات جهانی را تعیین می نماید.امسال نیز دکتر حمدونتوره دبیر کل این اتحادیه با اعلام شعار « فناوری¬های اطلاعات و ارتباطات وافزایش ایمنی جاده ها» پیام این اتحادیه را به شرح ذیل قرائت نمودند.


 

موضوع روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعات در سال 2013/1392:
«
فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده ها»


فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، در هر گام از زندگی مردم،دارای نقشی کاتالیزوری در ایجاد و اغتنام فرصت ها هستند. امروزه، ما هنگامیکه در خودروهای مان در حال رانندگی هستیم، وسایلی در اختیار داریم که باچند اشاره ی انگشت به ما، امکان ِبرقراری ارتباط در سراسر جهان، ناوشگری درترافیک سنگین و مسیریابی در مناطق ناآشنا را می دهند. در عین حال، ما میتوانیم از میان انبوهی از ســـــرگرمی ها، اَعم از موسیقی، برنامه هایرادیویی، تلویزیونی یا رسانه های اجتماعی، گزینه ی مورد علاقه ی خود را درحین رانندگی انتخاب کنیم.

 

در حالی که این فناوری ها به گونه ایفزاینده همه جایی همه گاهی می شوند، ما باید تضمین نماییم که خصوصاً بههنگام رانندگی به منظور پیش گیری از سوانح و آسیب دیدگی، از آنها مسؤولانه ومحتاطانه استفاده می کنیم.


ایمن سازی راهنمایی ورانندگی، یک نگرانی جهانی برای بهداشت و سلامت عمومی وپیش گیری از آسیب دیدگی است. همه ساله، عمدتاً در کشورهای در حال توسعه درسراسر جهان، یک میلیون وسی-صد هزار نفر در اثر تصادفات جاده ای جان میدهند و 20 تا 50 میلیون نفر دیگر نیز مجروح می شوند. لذا، در مقیاس اقتصادجهانی، زیانی حدود 518 میلیارد دلار آمریکا به دولت ها و افراد وارد میشود.


حواس پرتی راننده و رفتار استفاده کنندگان از جاده ها، نظیر رفتاری کهکاربران، به هنگام "پیام رسانی متنی" و تعامل با سامانه های ناوشگری یابرقراری ارتباط درون خودرویی در حین رانندگی، از خود بروز می دهند، از مهمترین عوامل دخیل در وقوع سوانح مرگبار راهنمایی و رانندگی هستند.


پیام من صریح است: در حین رانندگی، نگذارید فناوری حواس تان را پَرت کند! نه از تلفن همراه استفاده کنید و نه سامان ی ناوشگری تان را تنظیم نمائید. نگذارید کار با این فناوری ها موجب حواس پرتی شما بشود. ارسال یک پیام متنییا "توییت-کردن" در حین رانندگی، بسیار خطرناک است و باید به هر قیمتی ازآنها اجتناب کرد.


در عین حال، کشورهای عضو و شُرکای صنعتی مان را به ترویج واسط ها و افزارههای دست آزاد ایمن در خودروها فرامی خوانم و از آنها می خواهم اقدام هاییدر راستای رفع حواس پرتی ناشی از استفاده از فناوری در حین رانندگی اتخاذکنند. همگام با وضع سیاست های ملّی برای ترغیب استفاده از فاوا در ارتقاءایمنی راهنمایی ورانندگی، ما همچنین باید به توسعه و کاربُرد سامانه هایترابری هوشمند بپردازیم.


اتخاذ چنین اقدام هایی، نه تنها به پیش گیری از تصادفات رانندگی کمک میکند، بلکه همچنین کارآمدی ها در مدیریت راهنمایی ورانندگی را به شیوه یمبارزه با آثار سوء دگرگونی آب وهوا و گرمایش جهانی ارتقاء می دهد.


من مفتخرم بگویم که اتحادیه ی بین المللی مخابرات استانداردهایی را برایواسط های کاربَری و سامانه های ارتباطی ِایمن در خودروها طراحی نموده تا بارفع حواس پرتی های ناشی از فناوری، عملکرد رانندگان را بهینه سازد.


اتحادیه ی بین المللی مخابرات، پیش تازتر از سایر مجامع جهانی، همچنین،تلاش می کند استانداردهای روزآمد فاوا برای ساخت سامانه های ترابری هوشمند وایمنی راننده را که آمیزه ای از فناوری های رایانه-ای، ارتباطی، مکان یابیو خودکارسازی فرایندها را به خدمت می گیرند، پدیدآوَرَد.

موضوع روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعات سال 1392/2013 یعنی: «فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده ها»، در سال های آتی نیز بامشارکت بخش خودروسازی و اصناف خودروسازان سراسر جهان، زیــر پرچم فدراسیونبین المللی خودرو(F.I.A) پیشرفت خواهد کرد، مجامعی که با همکاری تنگاتنگبا آنها خواهیم توانست برای یکی از ضروری ترین چالشهای جهانی عصرمان چارهجویی کنیم.


من مصرّانه از شما می خواهم، مراسم روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعاتامسال را گرامی بدارید، با عنایت ویژه به ضرورت افزایش ایمنی راهنمایی ورانندگی از طریق به خدمت گرفتن نیروهای فاوا.

روابط عمومی شرکت مخابرات استان ایلام
تاربخ ارسال خبر : 1392-2-24-->

v

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 323
بازدید دیروز : 982
بازدید کل : 1888112
افراد آنلاین: نفر 5