پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

شسکام، سرمایه خود را افزایش می دهد

css

برابر مصوبه ای کهدر تاریخ 11 تیرماه 92 در مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات و مخابرات ( شسکام) به انجام رسید، اختیار افزایش سرمایه از طرف این مجمع به هیأت مدیره شرکت داده شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، درمجمع فوق مقرر شد، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ یکصد میلیون ریال بهمبلغ چهارصد میلیارد ریال منقسم به 399.900.000 سهم هزار ریالی با سلب حق تقدمسهامداران قبلی به شرح زیر افزایش یابد:

1- سرمایه فعلی شرکت: 100.000.000ریال

2- مبلغ افزایش سرمایه: 399.900.000.000 ریال

3- مبلغ سرمایه پساز افزایش: 400.000.000.000 ریال

4- ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال

5- تعداد سهام عرضه شده: 399.900.000 سهم

6- نوع سهام: عادی

7- محلافزایش سرمایه: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی مبلغ: 203.949.000.000 ریال و غیرنقد مبلغ 195.951.000.000 ریال خواهد بود.

8- موضوع افزایش سرمایه: تقویتبنیه مالی شرکت و بهینه سازی وضعیت مالی فعالیت های آتی

بر اساس این خبر،برابر با اساسنامه شرکت، حق افزایش سرمایه صرفا برای کارکنان شاغل ، بازنشسته ومستمری بگیر شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه بوده و مدت انجام آن از تاریخ 22تیرماه 92 تا 3 مرداد 92 می باشد.

گفتنی ست، ثبت نام به صورت اینترنتی ازطریق درگاه شسکام به نشانی: www.shaskam.irانجام و حساب کوتاه مدت شماره 4444101090 بانکملت شعبه سردار جنگل تهران ( کد شعبه 6862/2 ) نیز برای این منظور اختصاص داده شدهاست.

هیأت مدیره این شرکت اعلام کرد: حداقل مبلغ واریزی برای ثبت نام هایجدید برای هر فرد مبلغ 10.000.000 ریال می باشد.

متقاضیان برای کسب اطلاعاتبیشتر می توانند به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی مذکور مراجعه کنند.

(( روابط عمومی شرکت مخابرات استان ایلام ))
تاربخ ارسال خبر : 1392-5-2-->

v

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 174
بازدید دیروز : 2127
بازدید کل : 1915742
افراد آنلاین: نفر 1